มาดูแลสุขภาพกายใจไปกับแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

https://youtu.be/DP5FfFWzht8

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพาภารกิจศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (๑) สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานบริการ ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเป็นที่ฝึกปฏิบัติการของกระบวนวิชาแพทย์แผ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กำหนการรับสมัครหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึ...

http://admission.pi.in.th/admission link ระบบรับสมัครรอบที่ 1 การรับตรงจากพื้นที่(รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์ คณิต) ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค 63 เกณฑ์การพิจารณา 1. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 2. คะแนนเฉลี...

ประกาศวันที่ : 14 มกราคม พ.ศ. 2563, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

กระบวนการร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

โครงการ "รับสมัครผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ทำงานต่างประเทศ (จีน)"

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตร "นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง"

"นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง "คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา(( ราคาพิเศษ 6,500 บาท))เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ (วุฒิ ม.3)3. เป็นผู้ทีมีส...

ประกาศวันที่ : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะ)

http://thaimed.buu.ac.th/document/frontend/index

ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

สายตรงผู้บริหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว จึงขอค...

ประกาศวันที่ : 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทย รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง"ณ หอประชุม ธำรง บัวศ...

การประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชก...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชกรรมไทย ๑-๔ ...

การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บ...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดพิธี "การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บริหารมหาวิทยาลั...