ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพากลุ่มอาการที่นวดรักษาปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดเข่า ปวดหลัง คอตกหมอน หัวไหล่ติด เคล็ดขัดยอก อัมพฤกษ์ อัมพาตนิ้วไกปืน ข้อเท้าแพลง ฯลฯกลุ่มอาการที่รักษาด้วยยาจ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

Q & A เกี่ยวกับการรับสมัคร

ประกาศวันที่ : 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กระบวนการร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลักษณะการอบรมเป็นการอบรมออนไลน์และฝึกปฏิบัติ (ฟรีไม่ค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)โดยสามารถสมัครผ่าน Link หรือ QR Code• ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง https://forms.gle/j7LuBDRwJ5NQGAtp7

ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

อบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลักษณะการอบรมเป็นการอบรมออนไลน์และฝึกปฏิบัติ (ฟรีไม่ค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)โดยสามารถสมัครผ่าน Link หรือ QR Code• นวดไทย 150 ชั่วโมง https://forms.gle/UoyCDcPqrxKxuZxG7

ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

สายตรงผู้บริหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว จึงขอค...

ประกาศวันที่ : 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทย รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “...

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรี...

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประ...

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมการเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบ...

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นางสาวธนัชชา วงษ์ถาวรเรืองนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ...