มาดูแลสุขภาพกายใจไปกับแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

https://youtu.be/DP5FfFWzht8

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพาภารกิจศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (๑) สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานบริการ ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเป็นที่ฝึกปฏิบัติการของกระบวนวิชาแพทย์แผ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี คณะการแพทย์แผนไทยฯ

รายละเอียดhttps://admission.pi.in.th/admission/มีการเปิดรับ 4 รอบด้งนี้ 1. รับตรงจากพื้นที่ ( 27 ธ.ค. 61-3 ม.ค.62) 2. รับตรง เริ่มรับ 28 มค - 15 ก.พ.62 3. รับ Admission 1 เม.ย. - 7 เม.ย. 62 4. รับตรงอิสระ 21-24 มิ.ย. 62สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณร...

ประกาศวันที่ : 4 มกราคม พ.ศ. 2562, โดย : chananya mapudh

กระบวนการร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

โครงการ "รับสมัครผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ทำงานต่างประเทศ (จีน)"

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงิน...

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ๒.๑ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒.๒ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพท...

ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะ)

http://thaimed.buu.ac.th/document/frontend/index

ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

สายตรงผู้บริหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว จึงขอค...

ประกาศวันที่ : 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทย รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง"ณ หอประชุม ธำรง บัวศ...

การประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชก...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชกรรมไทย ๑-๔ ...

การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บ...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดพิธี "การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บริหารมหาวิทยาลั...