ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพาภารกิจศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (๑) สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานบริการ ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเป็นที่ฝึกปฏิบัติการของกระบวนวิชาแพทย์แผ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี คณะการแพทย์แผนไทยฯ

รายละเอียดhttps://admission.pi.in.th/admission/มีการเปิดรับ 4 รอบด้งนี้ 1. รับตรงจากพื้นที่ ( 27 ธ.ค. 61-3 ม.ค.62) 2. รับตรง เริ่มรับ 28 มค - 15 ก.พ.62 3. รับ Admission 1 เม.ย. - 7 เม.ย. 62 4. รับตรงอิสระ เปิด 19-30 มิ.ย. 62สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที...

ประกาศวันที่ : 4 มกราคม พ.ศ. 2562, โดย : chananya mapudh

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "คนเก่ง คนดี มีความเป็นไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่"

ประกาศวันที่ : 5 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

กระบวนการร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

ขอเชิญเที่ยวงาน "สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกาย ใจ กับหมอยาท่าบางแสน"

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงาน "สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกาย ใจ กับหมอยาท่าบางแสน" ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น. ถึง ๒๐.๐๐ น.ณ โถงอาคารอนุรักษ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา**ร่วมสนุกและลุ้นรับ...

ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : chananya

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะ)

http://thaimed.buu.ac.th/document/frontend/index

ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

สายตรงผู้บริหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว จึงขอค...

ประกาศวันที่ : 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

โครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแล...

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้นคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกาย...

"คนเก่ง คนดี มีความเป็นไทย รดน...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ“คนเก่ง คนดี มีความเป็นไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” ประจำปี ๒๕๖๒ ใน...

การเข้าร่วมการรัฟังข้อคิดเห็นเ...

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมากองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับฟังความคิดเห็น ณ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้น...