ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพาภารกิจศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (๑) สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานบริการ ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเป็นที่ฝึกปฏิบัติการของกระบวนวิชาแพทย์แผ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี คณะการแพทย์แผนไทยฯ

รายละเอียดhttps://admission.pi.in.th/admission/มีการเปิดรับ 4 รอบด้งนี้ 1. รับตรงจากพื้นที่ ( 27 ธ.ค. 61-3 ม.ค.62) 2. รับตรง เริ่มรับ 28 มค - 15 ก.พ.62 3. รับAdmission 1เม.ย. - 3 พ.ค. 62 4. รับตรงอิสระ เปิด 19-30 มิ.ย. 62สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุ...

ประกาศวันที่ : 4 มกราคม พ.ศ. 2562, โดย : chananya mapudh

กระบวนการร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะ)

http://thaimed.buu.ac.th/document/frontend/index

ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

สายตรงผู้บริหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว จึงขอค...

ประกาศวันที่ : 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 12 แ...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อ...

งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิ...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ “งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและ...

โครงการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสั...

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ...