ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพากลุ่มอาการที่นวดรักษาปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดเข่า ปวดหลัง คอตกหมอน หัวไหล่ติด เคล็ดขัดยอก อัมพฤกษ์ อัมพาตนิ้วไกปืน ข้อเท้าแพลง ฯลฯกลุ่มอาการที่รักษาด้วยยาจ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

Q & A เกี่ยวกับการรับสมัคร

ประกาศวันที่ : 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กระบวนการร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

https://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=6&id=36553

ประกาศวันที่ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=6id=35806 Click

ประกาศวันที่ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลักษณะการอบรมเป็นการอบรมออนไลน์และฝึกปฏิบัติ (ฟรีไม่ค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)โดยสามารถสมัครผ่าน Link หรือ QR Code• ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง https://forms.gle/j7LuBDRwJ5NQGAtp7

ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

อบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลักษณะการอบรมเป็นการอบรมออนไลน์และฝึกปฏิบัติ (ฟรีไม่ค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)โดยสามารถสมัครผ่าน Link หรือ QR Code• นวดไทย 150 ชั่วโมง https://forms.gle/UoyCDcPqrxKxuZxG7

ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

สายตรงผู้บริหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว จึงขอค...

ประกาศวันที่ : 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทย รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูต...

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร...

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีกา...

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิ...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพก...