ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพาภารกิจศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (๑) สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานบริการ ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเป็นที่ฝึกปฏิบัติการของกระบวนวิชาแพทย์แผ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กำหนการรับสมัครหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึ...

http://admission.pi.in.th/admission link ระบบรับสมัครรอบที่ 1 การรับตรงจากพื้นที่(รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์ คณิต) ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค 63 เกณฑ์การพิจารณา 1. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 2. คะแนนเฉลี...

ประกาศวันที่ : 14 มกราคม พ.ศ. 2563, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

กระบวนการร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์แผน...

http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=6id=31957

ประกาศวันที่ : 1 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงิน...

http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=6id=31956

ประกาศวันที่ : 1 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะ)

http://thaimed.buu.ac.th/document/frontend/index

ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

สายตรงผู้บริหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว จึงขอค...

ประกาศวันที่ : 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : นางสาวชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

หลักสูตรแพทย์แผนไทย รหัส 57

Click

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

การแพทย์พื้นบ้านล้านนา #Magao ...

การแพทย์พื้นบ้านล้านนา เป็นระบบการแพทย์ที่ชาวล้านนาได้สังเคราะห์ขึ้น และได้รับการถ่ายทอดมาเป็นการแพทย์แบบประสบการณ์ของท้...

พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง"ณ หอประชุม ธำรง บัวศ...

การประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชก...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชกรรมไทย ๑-๔ ...