โครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแล...

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้นคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกาย...

"คนเก่ง คนดี มีความเป็นไทย รดน...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ“คนเก่ง คนดี มีความเป็นไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” ประจำปี ๒๕๖๒ ใน...

การเข้าร่วมการรัฟังข้อคิดเห็นเ...

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมากองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับฟังความคิดเห็น ณ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้น...

งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิ...

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติการเป็นเจ้าภา...

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 12 แ...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อ...

งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิ...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ “งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและ...

โครงการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสั...

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ...

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พัฒ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ "การแลกเป...

โครงการ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ...