ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร ลด 10 %

ประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์บริการการแพทย์แผนไ...

ประกาศวันที่ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

จำหน่ายสินค้าสมุนไพรอภัยภูเบศร ราคาพิเศษ

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื...

        การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นอกเวลา)ทุกวันอังคาร        ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการก...

ที่อยู่:เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ศูนย์บริการการแพทย์แผนไ...

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ