ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓


ประกาศวันที่ : 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : Wipada Chuamor